Loading...

Kerraantaanpa vielä mitä maalämpö oikeastaan on ja mistä sitä saadaan.

Uusiutuvaa energiaa

Maalämpö on uusiutuvaa auringosta lähtöisin olevaa energiaa, joka varastoituu maan pintakuoreen,
kallioon ja vesistöihin. Tätä uusiutuvaa lämpöenergiaa voidaan jalostaa rakennusten ja käyttöveden
lämmittämiseen siihen tarkoitetun maalämpöjärjestelmän avulla.
Maalämmön yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on juurikin sen kyky hyödyntää tehokkaasti uusiutuvaa
energiaa. Jos Suomessa siirryttäisiin kokonaan maalämpöön, nykyisellä energiankulutuksella voitaisiin
lämmittää jopa kolminkertainen määrä pientaloja!

Saatavilla ympäri vuoden

Maalämpö on varma ja tasainen lämmönlähde ympäri vuoden, sillä maan alla lämpötilat ovat tasaisia
vuodenajasta riippumatta. Kesäaikaan, kun lämmitystä ei tarvita, maalämpökään ei ota paljoa energiaa
maasta. Samalla aurinko lämmittää maata ja energiaa varastoituu talven varalle.
Maasta saatava energia on käytännössä ilmaista, sähköä kuluu ainoastaan maalämpöpumpun
käyttämiseen. Käyttöönottamisen kustannukset tulevat lähinnä maalämpöjärjestelmän hankinnasta ja
asennuksesta. Maalämpöä löytyy maantieteellisesti joka paikasta, jopa kylmimmiltäkin seuduilla, eikä se
pääse oikein toteutettuna missään olosuhteussa loppumaan kesken.

Maalämmön käyttöönottaminen

Maalämpöjärjestelmä ottaa maaperässä olevan aurinkoenergian talteen ja hyödyntää sen talon
lämmitykseen ja lämpimään käyttöveteen. Yleisin maalämpölähde on porakaivolla toteutettu, johon
asennettu lämpöpumppu takaa varman sekä ympäristöystävällisen lämmön pienillä käyttökustannuksilla.
Vuonna 2008 Suomessa asennettiin noin 7 500 maalämpöpumppua. Kokemuksesta voimmekin todeta
maalämmön toimivan lähes joka tilanteessa, jossa asennus, mitoitus ja laitevalinnat ovat tehty oikein.

Lisää tietoa maalämmöstä omakotitaloissa ja taloyhtiöissä

Voit ladata maksutta seuraavat lisämateriaalit maalämmöstä :
Usein kysytyt kysymykset maalämmöstä omakotitaloissa
Usein kysytyt kysymykset maalämmöstä taloyhtiöissä

2017-02-17T10:10:17+00:00